முக்கிய அறிவிப்பு:

FINEXUS Cards Sdn Bhd மற்றும் MyTradeZone Sdn Bhd ஆகியவற்றுக்கு இடையே கூட்டாண்மை 29 மார்ச் 2021 அன்று நிறுத்தப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

MyTradeZone Sdn Bhd -ஆல் நியமிக்கப்பட்ட முகவர்கள், வணிகர்கள் மற்றும்/அல்லது அட்டைதாரர்கள் தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு, தயவுசெய்து FINEXUS அட்டைகள் அழைப்பு மையத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.