எங்களின் பங்குதாரர்கள்

ICT_new_company_logo

முக்கிய அறிவிப்பு:

FINEXUS Cards Sdn Bhd மற்றும் DW Fintech Sdn Bhd இடையேயான கூட்டாண்மை 26 ஏப்ரல் 2022 அன்று நிறுத்தப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்

DW Fintech Sdn Bhd -ஆல் நியமிக்கப்பட்ட முகவர்கள், வணிகர்கள் மற்றும்/அல்லது அட்டைதாரர்கள் தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு, தயவுசெய்து FINEXUS Cards அழைப்பு மையத்தைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Kayaaku Partners