நெகிழ்வான மற்றும் மலிவு வணிகத் திட்டம்

வருமான பங்கு

கட்டணங்கள் / பரிவர்த்தனை கட்டணங்கள் மீதான பகிர்ந்த லாபம்

முகவர்கள், மறுவிற்பனையாளர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் அட்டைதாரர்கள் ஆட்சேர்ப்பு

யாரையும் ஆட்சேர்ப்பதன் மூலம் சம்பாதிக்கவும்!

 

நாங்கள் வழங்குதல் மற்றும் பெறுதல் சேவைகளை வழங்குகிறோம்

வழங்கும் பொருட்கள்

ப்ரீபெய்ட் அட்டைகள் மற்றும் மின்-பணப்பைகள்

பொருட்களை தேடி பெறுதல்

EDC முனையங்கள் மற்றும் மின்-வர்த்தக தளம்

PayNet ஆல் உரிமம் பெற்றது

அட்டை வழங்கியவர்

சீன பணம் வாங்குபவர்

உங்கள் சொந்த முத்திரை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல்

உங்கள் இணை முத்திரை ப்ரீபெய்ட் அட்டையை உற்பத்தி செய்யவும்

ஆம்! அட்டைத் திட்ட ஆபரேட்டர் களின் வரம்பிற்குள் இருக்கும் வரை

வெள்ளை லேபிளிங் சேவைகள்

கைபேசி செயலி மற்றும் இணைய முகப்புக்கு நாங்கள் வழங்குகிறோம்

 

உங்கள் சொந்த முதிதிரையில் ATM / CDM ஐ தயாரிக்கவும்

உங்கள் முத்திரை பெயரை ATM/CDM இல் காட்சிப்படுத்தவும்

ATM/CDM அம்சங்கள் பண வைப்பு, பணம் எடுதல், PIN கட்டணம், வங்கிகளுடையிலான​ பரிமாற்றம், மினி அறிக்கைகள் மற்றும் ரொக்க பணம் மறுசுழற்சி ஆகியவை அடங்கும்

வலுவான உள்கட்டமைப்பு

ஹோஸ்டிங் சர்வர்கள்

எங்கள் Finexus ஹோஸ்டிங் சர்வறுடன் உங்கள் கைபேசி செயலி மற்றும் இணைய முகப்பை ஒருங்கிணைக்கவும்

எங்கள் பரந்த சேவைகளை அனுபவியுங்கள்

நங்கள் வழங்கும் வணிகம் மற்றும் செயல்பாடுகள், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு மற்றும் IT ஆலோசனை ஆகிய சேவைகளை அனுபவியுங்கள்

வணிகர் பெறுதல் சேவைகள்

வணிகர்கள் பதிவு செய்ய மற்றும் ​தகுதி பெற நாங்கள் உதவுவோம்

Kayaaku Partners