Notis penting:

Ambil perhatian bahawa perkongsian antara FINEXUS Cards Sdn Bhd dan DW Fintech Sdn Bhd telah ditamatkan pada 26 April 2022

Untuk sebarang pertanyaan mengenai ejen, peniaga dan/atau pemegang kad yang direkrut oleh DW Fintech Sdn Bhd, sila hubungi Pusat Panggilan Kad FINEXUS sewajarnya.