Notis penting:

Ambil perhatian bahawa perkongsian antara FINEXUS Cards Sdn Bhd dan MyTradeZone Sdn Bhd telah ditamatkan pada 29 Mac 2021.

Untuk sebarang pertanyaan mengenai ejen, peniaga dan/atau pemegang kad yang direkrut oleh MyTradeZone Sdn Bhd, sila hubungi Pusat Panggilan Kad FINEXUS sewajarnya.