Soalan Lazim

 • Muat turun Aplikasi Mudah Alih daripada Google PlayStore
 • Mohon dalam talian di Portal Web YippiePAY

Anda boleh menaik taraf dompet melalui Aplikasi YippiePAY kami atau portal dalam talian.

Hanya lengkapkan proses KYC dan ambil gambar MyKad anda (untuk rakyat Malaysia) atau Pasport (untuk warga asing).

E-dompet adalah akaun dalam talian yang digunakan untuk menyimpan wang digital. Akaun ini dihubungkan dengan Kad Prabayar Maya dan/atau Kad Prabayar Fizikal.

Untuk setiap pembayaran, anda boleh memilih sama ada untuk menggunakan Kad Prabayar Visa anda atau Kad Prabayar Mastercard.

Mana-mana Kad yang anda gunakan, anda akan mengeluar wang dari akaun E-dompet anda.

Kad Prabayar Maya (Tiada Kad Fizikal) dan Kad Prabayar Fizikal mempunyai fungsi yang sama.

Anda boleh menggunakan Kad Prabayar Maya untuk:

 • Pembelian dalam talian dengan menggunakan Nombor Kad, tarikh luput dan kod keselamatan 3 digit anda
 • Mengimbas Kod QR dengan peniaga yang menerima pembayaran QR Skim Kad

Anda boleh menggunakan Kad Prabayar Fizikal untuk:

 • Transaksi Kad-Tidak-Hadir ("CNP"') (iaitu terminal POS)
 • Pengeluaran tunai ATM

Anda hanya boleh membelanjakan dana yang ditambah ke dalam akaun anda.

Ia berfungsi sama seperti akaun telefon bimbit prabayar anda. Iaitu, anda mesti menambah kredit dahulu sebelum anda boleh menggunakan sebarang data mudah alih.

 • Kata Laluan Log Masuk

  • Ini adalah kata laluan abjad dan angka yang anda gunakan untuk log masuk ke aplikasi mudah alih atau portal dalam talian
 • PIN Yippie / PIN Mudah Alih
  • PIN 6 digit ini ditetapkan apabila anda memuat turun Aplikasi YippiePAY kami atau memohon kepada E-dompet kami di portal dalam talian YippiePAY kami.
  • Pin ini diperlukan untuk mengizinkan transaksi melalui Aplikasi YippiePAY atau Portal Dalam Talian
 • PIN Kad/PIN ATM
  • PIN 6 digit ini ditetapkan apabila anda memohon Kad Prabayar Fizikal
  • Apabila membayar dengan Kad Prabayar Fizikal, anda mesti memasukkan nombor PIN khusus untuk Kad tersebut di POS atau peranti pembayaran

Anda boleh memohon melalui Aplikasi YippiePAY atau portal dalam talian kami.

Maaf, kami tidak menyediakan kad tambahan untuk Kad Prabayar ini.

Kad Prabayar kami dikeluarkan dengan penjenamaan Visa/Mastercard. Ini bermakna anda boleh:

 • Membeli-belah di lebih daripada 90 juta peniaga yang menerima Visa/Mastercard di seluruh dunia
 • Mengeluarkan wang tunai daripada mana-mana ATM (mesin juruwang automatik) yang memaparkan logo Visa/Mastercard
 • Buat pembayaran tanpa sentuh dengan Visa payWave atau Mastercard Tap & Go (dahulu payPass) untuk transaksi sehingga RM250
 • Gunakan kaedah memasukkan kad dan pin untuk pembayaran atas RM250 dan juga di bawah amaun ini.
 • Nikmati keistimewaan dan diskaun Visa/Mastercard
  • https://www.visa.com.my/en_my/VISA-offers-and-perks/
  • https://specials.priceless.com/en-my/homePage
 • Kami menyimpan dana anda dalam akaun E-dompet anda dengan kami

 • Akaun E-dompet ini berpaut dengan satu Akaun Amanah dengan bank berlesen

Berikut adalah senarai keperluan untuk memohon E-dompet YippiePAY kami:

 • Sekurang-kurangnya 18 tahun
 • Alamat emel yang sah
 • Alamat kediaman dan surat-menyurat yang sah di Malaysia (P.O. Box tidak diterima kecuali Sabah)
 • Salinan satu dokumen pengenalan dikeluarkan oleh kerajaan yang sah (MyKad, Pasport, dll)
 • Nombor telefon bimbit Malaysia atau luar negara yang sah untuk mendapatkan Kata Laluan Sekali Guna (OTP) melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS).
 • Tiada dokumen pendapatan diperlukan

Mohon maaf, kami mungkin terpaksa menolak permohonan anda.

Tiada had untuk bilangan Kad Prabayar yang boleh anda ada.

 • Terdapat 2 jenis Akaun E-dompet yang dikeluarkan oleh kami:

  1. Akaun E-dompet BASIC

  2. Akaun E-dompet STANDARD

 • Akaun E-dompet BASIC

  1. Apabila anda mula-mula mendaftar untuk Akaun E-dompet kami dengan memberikan maklumat yang diperlukan dan tidak disenaraihitamkan oleh mana-mana pihak berkuasa kawal selia.

  2. Anda boleh menggunakan dompet untuk pembayaran runcit anda di Malaysia.

 • Akaun E-dompet STANDARD

  1. Anda boleh menaik taraf ke Akaun E-dompet STANDARD dengan menyediakan dokumen pengenalan diri yang diperlukan dan mendapat kelulusan daripada proses kelulusan KYC.

Kelulusan sedemikian adalah atas budi bicara tunggal dan mutlak kami dan kami boleh menolak permintaan anda tanpa memberikan apa-apa sebab.

Dengan Dompet STANDARD, anda boleh menikmati had dompet sehingga RM10,000 dan perkhidmatan yang kami sediakan untuk anda melalui aplikasi kami dan Portal dalam talian.

 

Had dana maksimum yang dibenarkan bergantung kepada jenis Wallet.

Kad Prabayar Fizikal anda akan dihantar ke alamat surat-menyurat Malaysia anda yang berdaftar dalam tempoh 14 hari bekerja dari hari kelulusan.

Pertama, sediakan PIN KAD 6 Digit anda pada Aplikasi atau Portal Dalam Talian YippiePAY kami.

Kedua, tambah nilai ke dalam Kad Prabayar anda pada Aplikasi atau Portal Dalam Talian YippiePAY.

Ketiga, sebelum transaksi pertama anda dengan menggunakan Kad Prabayar Fizikal, kami mengesyorkan anda untuk menandatangani di panel belakang Kad anda.

Ya, ia dicetak pada Kad anda.

Anda hanya perlu mengekalkan baki tertentu dalam Kad anda.

Jika E-dompet anda tiada baki selama 3 bulan berturut-turut, E-dompet anda akan ditamatkan secara automatik.

 • Nombor telefon bimbit akan membolehkan anda untuk mendapati Kata Laluan Sekali Guna (OTP) melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS).

 • Kami menerima nombor telefon bimbit di luar negara juga untuk mendaftar. Hanya pilih negara daripada senarai ke bawah.
 • Alamat surat-menyurat akan membolehkan kami untuk menghantar semua surat-menyurat kami ke alamat surat-menyurat Malaysia anda yang terkini dan diketahui oleh kami.
 • Ya, supaya kami boleh berhubung dengan anda tepat pada masanya.

 • Anda hanya perlu membuat penukaran dalam Aplikasi YippiePAY anda:
 • Anda juga boleh:
  • Hubungi kami
  • Tulis atau Emel kami
  • Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan Perkhidmatan daripada laman web kami dan emel/faks borang tersebut kepada kami

Anda boleh menguruskan penggunaan Kad anda dalam aplikasi atau Portal Dalam Talian YippiePAY.

 • Semak dalam aplikasi atau Portal Dalam Talian YippiePAY

 • Hubungi kami semasa waktu perniagaan dan pasukan sokongan kami akan membantu anda
 • Hubungi kami selepas waktu perniagaan dan Respons Suara Interaktif (IVR) kami akan membimbing anda

Semak sejarah transaksi anda dalam Aplikasi atau portal dalam talian YippiePAY anda sehingga 6 bulan yang lalu.

 • Ya, hubungi kami untuk memohon penyata salinan cetak sehingga 7 tahun lalu. Kami akan memotong yuran penyata daripada E-dompet anda.

 • Namun, kami tidak dapat memberi anda salinan cetak penyata bulan semasa sebelum tarikh penyata.

Seperti Kad Prabayar mudah alih, anda mesti menambah nilai terlebih dahulu sebelum anda boleh menggunakan Kad Prabayar anda.

 • Ini bergantung kepada Pelan anda, sama ada BASIC atau STANDARD

 • Anda boleh tambah nilai sehingga nilai maksimum RM10,000 untuk pelan STANDARD

Tertakluk kepada had keseluruhan Akaun Dompet iaitu * RM10,000.00, anda boleh tambah nilai melalui saluran berikut:

Perhatian: ^ Untuk FPX: Anda mesti mempunyai akaun bank dan kemudahan akses dalam talian dengan salah satu bank yang tersenarai di pautan ini: https://paynet.my/fpx/banks-tpa.html

#Untuk CIMB Clicks dan ATM CIMB: anda mesti mempunyai akaun bank di CIMB dan/atau akses dalam talian ke perbankan mereka.

 • Yuran tambah nilai adalah RM1 bagi setiap transaksi yang berjaya

 • Log masuk ke www.cimbclicks.com.my
 • Pilih Bayar & pemindahan
 • Pilih Bayar Bil
 • Pilih KAD FINEXUS/MAA - Tambah Nilai KAD
 • Masukkan butiran anda mengikut skrin
 • Klik Teruskan Ke Pembayaran
 • Masukkan TAC atau Kod Pengizinan Transaksi
 • Cetak halaman pengakuan dengan butiran transaksi yang lengkap
 • Masukkan 022 untuk KAD FINEXUS / MAA
 • Yuran tambah nilai adalah RM1 bagi setiap transaksi yang berjaya

 • Tambah nilai dengan Kad ATM CIMB
  • Masukkan Kad ATM ke dalam mesin
  • Pilih Bahasa anda
  • Pilih Jenis Transaksi
  • Pilih Bayaran Bil
  • Pilih Buka Pembayaran Bil
  • Sila masukkan 022 untuk Kad Finexus/MAA
  • Masukkan nombor Kad Finexus 16 digit dan nombor telefon bimbit
  • Ikut arahan dan sahkan tambah nilai anda
  • Daftar Kad Prabayar Finexus Visa di bawah Bil Pilihan
  • Pilih Bil Pilihan pada masa akan datang kerana Kad anda sudah tersimpan dalam sistem
 • Tambah nilai tanpa Kad ATM CIMB
  • JANGAN masukkan Kad ke dalam mesin
  • Tekan sebarang kekunci pada Mesin Deposit Tunai (CDM) atau skrin sentuh untuk meneruskan
  • Pilih Bahasa anda
  • Pilih Bayaran Bil
  • Sila masukkan 022 untuk Kad Finexus / MAA
  • Masukkan nombor Kad Finexus 16 digit anda.
  • Masukkan Nombor Telefon Bimbit anda dua kali
  • Sahkan butiran anda pada skrin
  • Masukkan wang tunai ke dalam slot
  • Sahkan bilangan nota dan nilai yang didepositkan
  • Simpan slip pengesahan untuk rekod

Anda akan dicaj RM2 untuk setiap transaksi yang berjaya.

 • Pergi ke mana-mana cawangan e-pay
 • Kedai-kedai ini biasanya ditemui di kedai serbaneka utama, kedai runcit, farmasi, stesen minyak, kedai rantaian elektronik dan peruncit bebas
 • Kemukakan Kad Prabayar anda dan nyatakan amaun tambah nilai anda
 • Peruncit akan mengesahkan Kad anda dengan meleretnya di terminal e-pay dan menambah nilai yang diminta
 • Untuk senarai lengkap peniaga e-pay yang boleh tambah nilai untuk Kad anda, lawati http://www.epay.com.my/locator.

Jika ATM tidak mengeluar sebarang wang tetapi jumlah itu telah ditolak daripada Akaun Wallet anda, sila hubungi Pusat Panggilan kami di +603 8318 3100.

Bagi memudahkan penyiasatan kami, anda juga boleh menyertakan gambar Resit dalam laporan/permohonan anda kepada Pusat Panggilan kami untuk tindakan selanjutnya.

Sila simpan resit asal kerana ini akan membantu kami dengan penyiasatan kami.

Beberapa sebab biasa pengeluaran tunai ditolak adalah:

 • Dana tidak mencukupi dalam Akaun Dompet anda;
 • PIN salah digunakan;
 • Anda telah menyekat Kad Finexus anda buat sementara waktu;
 • Status Kad Finexus anda tidak aktif;
 • ATM yang anda gunakan tidak menyokong Kad Finexus; Atau
 • Anda telah melebihi had transaksi anda untuk hari atau bulan tersebut.

Ya, nyatakan sama ada anda bersetuju untuk:

 • Berurus niaga di luar negara
 • Berurus niaga untuk Kad-Tidak-Hadir (iaitu barangan/perkhidmatan yang dibayar dan/atau dihantar melalui telefon, mel, faks atau Internet termasuk Aplikasi mudah alih)
 • Gunakan pembayaran berulang

Untuk memberikan persetujuan, anda boleh sama ada:

 • Menetapkan Keutamaan Penggunaan Kad dalam Aplikasi YippiePAY atau portal dalam talian anda
 • Hubungi kami
 • Muat turun dan lengkapkan borang Permintaan Perkhidmatan dari laman web kami dan emel/faks kepada kami

Sebaik sahaja kami telah mengemas kini persetujuan anda dalam rekod kami, anda boleh menggunakan Kad untuk:

 • Membeli-belah dari mana-mana saudagar yang menerima Visa/Mastercard
 • Keluarkan wang tunai dari mana-mana ATM yang menunjukkan logo Visa / Mastercard di seluruh dunia – terhad oleh dana dalam Kad anda dengan yuran pengeluaran masing-masing
 • Beritahu kami juga rancangan perjalanan anda terlebih dahulu:

Ya, ada.

Sesetengah saudagar akan memegang dana anda untuk masa yang singkat seperti deposit yang akan dikembalikan.

Jumlah yang dipegang ini tidak tersedia sehingga peniaga melepaskannya.

Oleh itu, pastikan anda mempunyai baki yang mencukupi dalam Kad Prabayar anda sebelum melakukan transaksi berikut:

 • Stesen minyak
  Peniaga akan memegang RM200 dalam E-dompet anda apabila anda membayar di stesen pam.

  Ia akan mengambil masa tiga hari sebelum pengembalian dana yang tidak digunakan kepada anda.

  Untuk mengelak situasi ini, anda boleh bayar jumlah yang tepat di kaunter juruwang.

 • Hotel

  Semak dengan hotel anda berapa banyak deposit akan diambil selepas anda berdaftar masuk dengan kad pembayaran anda.

  Deposit ini akan dipegang dan tidak akan tersedia untuk digunakan oleh anda.

  Biasanya, dana ini akan dilepaskan selepas anda mendaftar keluar.

  Namun, kadang-kadang ia boleh mengambil masa beberapa hari

 • Bayaran berulang

  Pastikan anda mempunyai dana yang mencukupi sebelum tarikh pembayaran yang dijadualkan.

 • Pembelian besar

  Jika anda berhasrat untuk membuat pembelian yang besar, beritahu kami terlebih dahulu dengan memanggil atau menghantar emel kepada kami untuk mengelak sebarang kesulitan.

 • Anda mungkin tidak mempunyai dana yang mencukupi dalam Dompet anda untuk membayar

 • Anda mungkin telah memasukkan nombor kata laluan sekali guna (OTP) atau nombor PIN yang salah.

Apabila anda melakukan transaksi Kad-Tidak-Hadir dan/atau Transaksi Luar Negara, data akaun anda menghadapi suatu risiko untuk dikompromi atau maklumat anda boleh digunakan untuk pembelian dan/atau pengeluaran tunai tanpa kebenaran. Sila ingat bahawa untuk Transaksi di Luar Negara, ciri pengesahan kad untuk transaksi POS mungkin berbeza dari negara ke negara, di mana sesetengah negara/peniaga mungkin tidak mengamalkan pendekatan yang ketat. Transaksi penipuan mungkin berlaku jika data akaun anda telah dikompromi.

 • Lindungi Kad, Nombor Kad, PIN dan Kata Laluan anda daripada penyalahgunaan dan penipuan

 • Tukar PIN pilihan anda sebelum menggunakan Kad anda
 • Pastikan PIN anda tidak mudah diteka atau berkaitan dengan anda seperti:
  • Tarikh lahir, bulan atau tahun anda
  • Nombor berjujukan (cth. 123456)
  • Gabungan nombor yang mudah dikenal pasti (cth. 111111)
  • Nombor peribadi yang boleh dikenal pasti (contohnya Nombor Telefon, Lesen Memandu, Nombor Kad Pengenalan)
 • Tandatangani kad sebaik sahaja anda menerimanya.
 • Jangan biarkan orang lain memegang atau menggunakan kad anda.
 • Jangan simpan rekod bertulis untuk PIN anda.
 • Jangan benarkan orang lain melihat PIN anda apabila anda memasukkannya atau semasa ia dipaparkan.
 • Jangan dedahkan PIN kepada orang lain.
 • Kerap memeriksa bahawa anda masih mempunyai kad anda.
 • Segera membekukan kad atau hubungi kami apabila kad anda mengalami kompromi.
 • Tukar PIN anda dengan serta-merta jika ia telah diketahui oleh orang lain.

Tidak, sebarang cukai berkaitan kerajaan tidak dikenakan untuk Kad Prabayar.

 • Ia adalah ciri yang membolehkan anda meletak kad anda berhampiran Pembaca Kad tanpa sentuh yang selamat.

 • Ciri ini disokong oleh Visa payWave atau Mastercard Tap & Go (dahulunya PayPass)
 • Ia hanya boleh didapati untuk transaksi di bawah RM250.
 • Hanya letakkan Kad Prabayar anda berhampiran dengan Pembaca Kad

 • Nikmati pembelian yang lebih cepat dan mudah
 • Tidak perlu menandatangani resit
 • Tidak perlu memasukkan Pin
 • Bayaran selamat kerana Kad tidak meninggalkan tangan anda di kaunter pembayaran

Cari simbol ini pada Kad Prabayar anda:

 

Cari simbol ini pada Pembaca Kad (atau Peranti Pembayaran):

Hanya pegang Kad tanpa sentuh anda dalam 4 sentimeter dari Pembaca Kad

 • Di Malaysia, anda boleh menggunakan Kad Tanpa Sentuh anda untuk pembelian sehingga RM250 bagi setiap transaksi.

 • Had RM250 ini tertakluk kepada perubahan.

Saudagar anda akan meminta anda untuk menggunakan kaedah Masukkan Kad dan PIN.

 • Tidak, Kad Tanpa Sentuh direka untuk menerima hanya satu transaksi bagi setiap Kad, pada bila-bila masa

 • Sebagai perlindungan, setiap transaksi mestilah selesai atau tidak sah sebelum transaksi seterusnya boleh diproses
 • Tidak, kad tanpa sentuh direka untuk memastikan pemegang kad sentiasa terkawal.

 • Peruncit mesti terlebih dahulu memasukkan jumlah pembelian untuk kelulusan anda.
 • Kemudian, anda boleh memegang kad dalam 4 sentimeter dari Pembaca Kad untuk menyelesaikan transaksi.
 • Terminal hanya boleh memproses satu transaksi pembayaran pada satu masa
 • Platform pembayaran tanpa sentuh direka berdasarkan teknologi cip EMV yang selamat.

 • Teknologi ini menyediakan perlindungan data dan keselamatan transaksi melalui penggunaan kekunci dan teknologi penyulitan terkini
 • Transaksi pembayaran tanpa sentuh diproses melalui rangkaian pembayaran yang sama dan boleh dipercayai seperti cip dan transaksi jalur pita magnet EMV.

 • PIN ialah Nombor Identifikasi Peribadi

 • Ia adalah kod rahsia 6 digit yang anda pilih untuk membuktikan pemilikan Kad Prabayar anda
 • PIN untuk Kad keluaran Malaysia terdiri daripada 6 digit
 • Keselamatan yang lebih ketat kerana hanya anda tahu PIN anda untuk meluluskan transaksi

 • Kawalan yang lebih baik kerana anda boleh menukar PIN anda pada bila-bila masa dalam Aplikasi YippiePAY atau portal dalam talian anda
 • Perlindungan daripada transaksi penipuan walaupun anda kehilangan kad anda

Anda boleh menetapkan PIN 6 digit untuk Kad Prabayar anda pada Aplikasi YippiePAY atau portal dalam talian anda

 • Tidak, anda tidak perlu mengesahkan pembelian ini dengan tandatangan

 • Oleh itu, anda tidak perlu menggunakan PIN anda sebagai pengesahan
 • Anda akan mempunyai 3 percubaan berturut-turut untuk memasukkan PIN dengan betul

 • Apabila semua percubaan sudah gagal, kad anda akan disekat
 • Hubungi kami untuk menyahsekat kad

Anda boleh menetapkan semula PIN anda dalam aplikasi YippiePAY dan portal dalam talian

Ya, anda boleh menukar PIN anda dalam aplikasi YippiePAY dan portal dalam talian

 • Anda memerlukan PIN untuk mengizinkan pembelian di terminal titik jualan (point-of-sales) untuk transaksi Cip & PIN

 • Anda memerlukan PIN untuk mengeluarkan wang tunai di mana-mana ATM Visa dan/atau Mastercard yang dibolehkan di seluruh dunia
 • Kad anda tertanam dengan Cip EMV.

 • Cip ini memerlukan anda untuk memasukkan PIN 6 digit anda untuk mengizinkan pembayaran di terminal titik jualan (point-of-sales) dan bukannya menandatangani resit jualan.
 • Ini dilakukan untuk mengelakkan penipuan dan penggunaan yang tidak diizinkan jika Kad anda hilang atau dicuri
 • Ciri ini dimandatkan oleh Bank Negara Malaysia.
 • Sebelum 1 Julai 2017, peruncit di Malaysia masih boleh menyelesaikan transaksi anda menggunakan tandatangan.

 • Selepas 1 Julai 2017, peruncit di Malaysia hanya boleh menyelesaikan transaksi anda dengan memasukkan PIN 6 digit di terminal POS.
 • Peruncit anda akan meminta anda untuk memproses Kad anda tanpa meminta PIN

 • Maka, itulah sebabnya tandatangan pada panel belakang Kad Prabayar Fizikal anda adalah penting
 • Di kaunter pembayaran, peruncit anda akan menyemak silang tandatangan anda dengan tandatangan pada Kad Prabayar Fizikal.
 • Ya, tetapi sila ambil perhatian bahawa keperluan PIN adalah berbeza-beza antara negara-negara.

 • Contohnya, tandatanganlah yang mungkin diperlukan dan bukannya PIN

Ya, anda boleh dengan:

 • Penetapan Keutamaan Penggunaan Kad di Aplikasi YippiePAY atau portal dalam talian
 • Talian Bantuan
 • Muat turun Borang Permintaan Perkhidmatan dari laman web kami dan emel/faks permohonan kembali kepada kami
 • Kad kami menyokong perkhidmatan Visa (VbV) atau Mastercard SecureCode.

 • Perkhidmatan inilah yang akan melindungi penggunaan Kad anda di Internet
 • Kedua-dua perkhidmatan ini memperkenalkan Kata Laluan Sekali Guna (OTP) yang melindungi pembelian dalam talian melalui pengesahan identiti anda
 • Kata Laluan Guna Sekali (OTP) diperlukan setiap kali anda menggunakan Kad anda untuk membeli dalam talian
 • Matlamat Visa Secure atau Mastercard SecureCode adalah untuk mewujudkan kepercayaan dan keyakinan seolah-olah seseorang sedang membeli-belah di kedai sebenar bagi para pelanggan
 • Maka, dinasihatkan supaya membeli-belah di laman web yang melanggani perkhidmatan ini.
 • Ia adalah kod angka yang hanya sah untuk transaksi tunggal apabila anda melakukan transaksi pembayaran dalam talian.

 • PIN Sekali Guna (OTP) dihantar melalui Khidmat Pesanan Ringkas (SMS) ke nombor telefon bimbit atau emel berdaftar anda dengan kami
 • PIN Sekali Guna (OTP) ini adalah wajib untuk membolehkan anda untuk mengesahkan dan melengkapkan pembelian dalam talian anda
 • Kata laluan sekali guna (OTP) adalah perkhidmatan pengesahan dalam talian semasa menjalani pembelian Internet

 • Kami menyediakan perkhidmatan ini untuk anda sebagai ciri keselamatan tambahan.
 • Dengan kata laluan sekali guna (OTP), anda boleh membeli di laman web saudagar yang mengambil bahagian dalam 3D secured dengan menggunakan Kad anda.
 • 3D Secure adalah perkhidmatan yang dipermudahkan oleh Visa atau Mastercard untuk transaksi dalam talian yang selamat.

 • Perkhidmatan ini hanya boleh didapati di tapak perniagaan saudagar 3D secure
 • Ia menyediakan kaedah transaksi dalam talian yang piawai dan selamat dengan pengesahan semua pihak yang terlibat
 • Semua pihak di sini termasuk saudagar yang mengambil bahagian dalam 3D Secure, Verified by Visa (VbV) atau Mastercard Secure Code dan kami
 • Ia memudahkan beli-belah dalam talian kerana anda tidak lagi perlu menghafal PIN dalam talian.

 • Sebaliknya, kata laluan sekali guna (OTP) akan dihantar ke nombor telefon bimbit atau emel berdaftar anda
 • Pastikan nombor telefon bimbit dan emel terkini anda didaftarkan dengan kami

 • Apabila membeli-belah dalam talian, masukkan butir-butir Kad anda di laman web saudagar
 • Anda akan dilencongkan ke halaman pengesahan kami secara automatik
 • Satu kata laluan sekali guna (OTP) akan dihantar melalui khidmat pesanan ringkas (SMS) ke nombor telefon bimbit berdaftar anda
 • Masukkan OTP di halaman pengesahan kami.
 • Klik OK untuk menyelesaikan proses pengesahan

Berikan kami nombor telefon bimbit anda semasa berdaftar dengan kami. Jika anda tiada nombor telefon bimbit yang berdaftar di Malaysia, anda perlu menggunakan alamat emel untuk mendaftar.

 • Minta kata laluan sekali guna (OTP) lain dengan mengklik Hantar Semula Kata Laluan Sekali Guna (One Time Pin).

 • Anda boleh membuat permintaan sehingga 3 kali setiap transaksi.
 • Satu kotak timbul akan muncul untuk memaklum anda bahawa Kad Prabayar anda sudah disekat

 • Ini bermakna anda tidak boleh membuat apa-apa lagi transaksi dalam talian.
 • Sila hubungi kami untuk menyahsekat perkhidmatan keselamatan ini.
 • Anda boleh melihat nombor telefon bimbit atau emel berdaftar anda dalam halaman pengesahan kami

 • Teks akan muncul seperti berikut: PIN sekali guna telah dihantar ke nombor telefon bimbit anda 6012-*****-888 atau [email protected]
 • Jika nombor telefon bimbit atau emel ini berbeza daripada anda, sila hubungi Pusat Panggilan kami
 • Ya, kami akan menghantar kata laluan sekali guna (OTP) ke nombor telefon bimbit atau emel baru anda sebaik sahaja ia berjaya dikemaskinikan.

 • Kata laluan sekali guna (OTP) ini akan dihantar apabila anda membeli-belah dalam talian.

Kami memerlukan anda untuk:

 • Memuat turun dan melengkapkan Borang Permintaan Perkhidmatan dalam Aplikasi dan portal dalam talian YippiePAY
 • Emel salinan fizikal kembali kepada kami

Tambahan lagi, untuk penutupan E-dompet, kami memerlukan butiran akaun bank dan dokumen sokongan anda. Maka, kami boleh memindahkan baki dalam E-dompet anda ke akaun bank anda

Bagi Warganegara atau Residen Malaysia

 • Kami akan membayar balik baki anda dalam E-dompet anda dalam tempoh 30 hari kerja dari tarikh permintaan.
 • Baki ini dikembalikan selepas ditolak yuran dan caj yang dikenakan.
 • Kami akan menghantar cek ke alamat terkini anda yang kami ketahui di Malaysia.
 • Kami juga boleh mengembalikan baki kepada anda dengan cara lain.
 • Anda masih bertanggungjawab untuk semua transaksi pada Kad anda sebelum tarikh penamatannya.
 • Kami juga mungkin melakukan pemindahan dana ke akaun bank tempatan anda.
 • Akaun bank ini mestilah dimiliki oleh anda, secara perseorangan atau perkongsian

Bagi Bukan Warganegara atau Bukan Residen Malaysia

 • Ejen Pusat Panggilan kami akan menghubungi anda untuk mendapatkan persetujuan anda mengenai yuran pemindahan sebelum pengiriman
 • Yuran pemindahan akan ditolak daripada E-dompet anda, tertakluk kepada jumlah dana anda yang ada.
 • Kami akan melakukan pemindahan antarabangsa ke akaun bank negara asal anda.
 • Sila ambil perhatian bahawa terdapat negara-negara yang kami tidak dapat menghantar dana mengikut nasihat Bank Negara Malaysia.
  • Jika kami tidak dapat menghubungi anda, baki akan dihantar kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut di bawah peruntukan Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370)

 • Anda boleh:

  • Membuat permintaan dalam aplikasi YippiePAY anda dan Portal dalam talian
  • Hubungi Pusat Pelanggan kami
  • Muat turun Borang Permintaan Perkhidmatan dari laman web dan emel borang kembali
 • Bayaran akan dikenakan untuk Kad Penggantian Prabayar Fizikal, yang akan ditolak daripada E-dompet anda.
 • Tidak, kami hanya akan menghantar Kad Prabayar Fizikal anda ke alamat surat-menyurat Malaysia yang berdaftar terkini yang anda berikan.

 • Penghantaran di Malaysia adalah percuma
 • Untuk penghantaran keluar dari Malaysia:
  • Pusat panggilan kami akan menghubungi anda untuk mendapat nasihat mengenai yuran pengeposan dan persetujuan anda
  • Dengan persetujuan anda, kos pengeposan akan ditolak daripada E-dompet anda

 • Gunakan Aplikasi atau Portal Dalam Talian YippiePAY anda

  • Bekukan Kad anda dengan serta-merta
 • Hubungi kami
  • Kami boleh membantu membekukan Kad anda
  • Selepas waktu perniagaan, Respons Suara Interaktif kami (IVR) akan membimbing anda untuk membekukan kad

Kami akan memaklumkan anda tentang tarikh luput Kad Prabayar anda berdekatan dengan tarikh tersebut

Apabila tamat tempoh, kami akan memperbaharui Kad Prabayar Maya anda secara automatik.

Anda perlu memohon semula Kad Prabayar Fizikal baru dengan aplikasi atau portal dalam talian YippiePAY dan kami akan memotong yuran Pembaharuan Kad daripada E-dompet anda.

Kad baru anda akan mempunyai nombor yang sama tetapi CVV2 dan tarikh luput yang berbeza

Kad Prabayar anda yang telah luput tidak akan menjejaskan baki dana anda. Ini adalah kerana dana anda tersimpan dalam akaun E-dompet anda dan bukan Kad Prabayar anda.

 • Kami akan menghantarnya ke alamat surat-menyurat Malaysia anda yang berdaftar.

 • Penghantaran adalah percuma.
 • Anda akan menerima Kad dalam tempoh 14 hari kerja selepas kelulusan dan pembayaran yuran permohonan kad fizikal

Kami akan mengumpul Yuran Bulanan anda yang belum dijelaskan sahaja dan bukan yuran lain. Apabila anda menambah nilai ke dalam E-dompet anda semula, kami akan memotong Yuran Bulanan tertunggak daripada E-dompet anda dengan segera.

Terdapat dua badan untuk anda membuat rayuan:

 • BNMLINK cabang penyelesaian aduan Bank Negara Malaysia.
   
  Hubungi BNMTELELINK di 1-300-88-5465 (LINK)(nombor bebas tol); Atau
   
  E-mel kepada [email protected]
   
  Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
   
  Tingkat Bawah, Blok D
   
  Bank Negara Malaysia
   
  Peti Surat 10922
   
  50929 Kuala Lumpur
   
  Faks : 03-2174 1515
   
  Laman Web : http://www.bnm.gov.my/bnmlink
 • Ombudsman for Financial Services (dahulunya dikenali sebagai Financial Mediation Bureau) – sebuah badan bebas yang ditubuhkan untuk membantu menyelesaikan pertikaian antara penyedia perkhidmatan kewangan yang merupakan ahlinya dan orang awam. Hubungi Ombudsman for Financial Services di talian 03-2272 2811; atau

  Emel kepada [email protected]

  Perkhidmatan Kewangan Ombudsman

  Menara Takaful Malaysia

  No.4, Jalan Sultan Sulaiman

  50000 Kuala Lumpur

  Faks : 03-2272 1577

  Laman Web : http://www.ofs.org.my

MAAF, TIDAK DAPAT MENCARI JAWAPAN ANDA?

EMEL KAMI DI [email protected]